Inzerce u nás

Nabízíme vám pronájem místa v našich internetových médiích k prezentaci vaší firmy, zboží či služby. Akční ceny pro měsíc leden 2020 vám rádi zašleme.

Možnosti základní a rozšířené nabídky

1. PR článek

a) PR článek máte připravený
Vámi kompletně připravený PR článek nám 3 dny před požadovaným termínem zveřejnění elektronicky doručíte, a to již po vaší korektuře a včetně hlavní fotografie*. Veškeré náležitosti článku i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za zveřejnění tohoto PR článku na internetové stránce www.vybirej.cz na dobu minimálně 6 měsíců od data zveřejnění.

b) PR článek požadujete vytvořit
V dostatečném předstihu, tedy alespoň 7 pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění, nám elektronicky, osobně či korespondenčně doručíte veškeré potřebné podklady pro vytvoření PR článku, a to včetně hlavní fotografie* v odpovídající technické kvalitě, která je ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za vytvoření a zveřejnění tohoto PR článku na internetové stránce www.vybirej.cz na dobu minimálně 6 měsíců od data zveřejnění.

c) PR článek i fotografie požadujete vytvořit
V dostatečném předstihu, tedy alespoň 7 pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění, nám elektronicky, osobně či korespondenčně doručíte veškeré potřebné podklady pro vytvoření PR článku. Ve stejném termínu potřebujeme osobně či dopravcem doručit váš produkt, který bude předmětem PR článku a který požadujete v našem fotoateliéru pro účely článku vyfotografovat. Uvedená cena je za zhotovení 5ks fotografií a vytvoření a zveřejnění tohoto PR článku na internetové stránce www.vybirej.cz na dobu minimálně 6 měsíců od data zveřejnění. Po vytvoření PR článku a jeho odsouhlasení včetně fotografií je nutné váš produkt osobně vyzvednout, případně zajistit jeho vyzvednutí dopravcem a tuto službu včetně dopravného/poštovného uhradit.

2. Recenze

a) recenzování produktu v naší redakci
V dostatečném předstihu, tedy alespoň 10 pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění, potřebujeme elektronicky, osobně či korespondenčně doručit veškeré potřebné podklady pro vytvoření recenze vašeho produktu. Ve stejném termínu potřebujeme osobně či dopravcem doručit váš produkt, který bude předmětem recenze PR článku a který požadujete v našem fotoateliéru pro účely článku vyfotografovat. Uvedená cena je za zhotovení 5ks fotografií a vytvoření a zveřejnění recenze produktu na internetové stránce www.vybirej.cz na dobu minimálně 6 měsíců od data zveřejnění. Po vytvoření PR článku a jeho odsouhlasení včetně fotografií je nutné váš produkt osobně vyzvednout, případně zajistit jeho vyzvednutí dopravcem a tuto službu včetně dopravného/poštovného uhradit. Objednáním této služby vyjadřujete souhlas s tím, že vámi dodaný produkt bude pro účely testu krátkodobě používaný. Vzhledem k charakteru a náročnosti této služby si vyhrazujeme právo některé produkty pro recenzi odmítnout. Pro tuto službu požadujeme zálohovou platbu ve 100% výši předem.

3. Zveřejnění vaší události

a) s odkazem na koupi vstupenek
Vámi připravenou událost prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti události i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jednorázové zveřejnění události s odkazem na koupi vstupenek. Událost se zobrazuje do doby začátku jejího konání a nejdéle jeden měsíc před jejím začátkem.

b) bez odkazu na koupi vstupenek
Vámi připravenou událost prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti události i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jednorázové zveřejnění události s uveřejněnou cenou vstupného a bez odkazu na koupi vstupenek. Událost se zobrazuje do doby začátku jejího konání a nejdéle jeden měsíc před jejím začátkem.

c) charitativní událost
Vámi připravenou událost prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti události i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Událost se zobrazuje do doby začátku jejího konání a nejdéle jeden měsíc před jejím začátkem.

4. Zápis vaší firmy v našem Katalogu firem

a) měsíční předplatné
Vámi vyplněný formulář s údaji o vaší společnosti prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti formuláře i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jeden měsíc zveřejnění firmy v Katalogu firem na adrese www.vybirej.cz. Minimální doba zveřejnění je 6 měsíců. Celá částka je splatná jednorázově, tedy na 6 měsíců předem, a to před zveřejněním firmy v Katalogu firem.

b) roční předplatné
Vámi vyplněný formulář s údaji o vaší společnosti prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti formuláře i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jeden rok zveřejnění firmy v Katalogu firem na adrese www.vybirej.cz.

5. Zápis vašeho webu v našem Katalogu webových stránek

a) měsíční předplatné
Vámi vyplněný formulář s údaji o vaší webové stránce prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti formuláře i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jeden měsíc zveřejnění v Katalogu webových stránek na adrese www.vybirej.cz. Minimální doba zveřejnění je 6 měsíců. Celá částka je splatná jednorázově, tedy na 6 měsíců předem, a to před zveřejněním firmy v Katalogu webových stránek.

b) roční předplatné
Vámi vyplněný formulář s údaji o vaší webové stránce prosíme elektronicky doručit nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění, a to včetně hlavní fotografie.* Veškeré náležitosti formuláře i fotografie musí být ve shodě s našimi Požadavky na technické zpracování. Uvedená cena je za jeden rok zveřejnění v Katalogu webových stránek na adrese www.vybirej.cz.

Nyní akce do konce měsíce: Při zakoupení předplatného zápisu do Katalogu firem na celý rok, získáváte předplatné do Katalogu webových stránek na stejné období zcela zdarma.

Nepřehlédněte

Ze začátku spolupráce požadujeme u všech výše popsaných variant a nabídek platbu předem, a to formou zálohové faktury v plné výši.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Důležité! Veškerý obsah, který budete u nás zveřejňovat, tedy fotografie, obrázky a texty ze zákona podléhají autorskoprávní ochraně. Odesláním vašich podkladů ke zveřejnění potvrzujete, že na fotografie i texty vlastníte příslušná autorská práva nebo máte platnou licenci od držitelů autorských práv. Pokud tomu tak není, nesmíte tyto materiály u nás použít. Pokud tak přesto učiníte, rizika z tohoto činu vyplývající přecházejí výhradně na vás. Pokud sami píšete text o vaší firmě, produktu či službě a nekopírujete jej odjinud, mělo by být vše v pořádku. Ovšem nejste-li si jisti autorskými právy či licencí k fotografii, kterou nám budete chtít zaslat spolu s článkem, jednoznačně doporučujeme využít služeb našeho Ateliéru grafického designu a reklamní fotografie. Naše cena za vytvoření profesionální produktové fotografie, kterou navíc můžete poté používat i v jiných projektech, je doslova směšná v poměru k výši sankcí za použití fotografie, která porušuje autorská práva. Pokud nemáte zájem o využití služeb našeho ateliéru (případně jiného fotoateliéru ve vašem okolí) a nemáte žádnou jinou fotografii, která splňuje zde popsané parametry, můžeme pro potřeby článku, události či zápisu do katalogů použít náš defaultní obrázek z naší vlastní fotobanky. Tato služba je zatím bezplatná.